ติดต่อเรา

  ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

                โรงแรม มายเพลส แม่สลอง 

           333/3  หมู่ที่ 1   ตำบลแม่สลองนอก

         อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวังเชียงราย 57110 

          Tel.083-2648876 , 084-6738327

          e-mail:myplacemaesalong@gmail.com

              facebook:Myplace maesalong
        
          
              MyPlace Maesalong Hotel

            333/3 moo1 ,maesalongnong ,

            maefaluang ,Chiang Rai  57110

           Tel.083-2648876 , 084-6738327

          e-mail:myplacemaesalong@gmail.com

             facebook:Myplace maesalong
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ