แผนที่และการเดินทาง

โรงแรม มายเพลส แม่สลอง 

333/3  หมู่ที่ 1   ตำบลแม่สลองนอก

อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวังเชียงราย  57110 

Tel.083-2648876 , 084-6738327

www.myplacemaesalong.com

 

 

การเดินทาง

 


     การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

การเดินทางโดนรถส่วนตัว
                           การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

                           เส้นทางแรก (เส้นทางสายใหม่) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 จากตัวเมืองเชียงราย ไปทางอำเภอแม่จัน ระยะทาง 29 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1089 (แม่จัน-ท่าตอน) บริเวณหลัก กม.856 ก่อนถึงทางเข้าตัวอำเภอแม่จันเล็กน้อย ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง (กม.78) ลานทองวิลเลจ (ระหว่าง กม.73-74) ประมาณ 31 กิโลเมตร และ กม. 55 ให้เลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางขึ้นดอยคดเคี้ยว ไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75 กิโลเมตร

                           เส้นทางที่ 2 (เส้นทางสายเก่า) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 ผ่านอำเภอแม่จัน ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปดอยแม่สลอง เส้นทางสายนี้ค่อนข้างแคบและคดเคี้ยว ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นระยะๆ เมื่อถึงบ้านป่าเมี่ยง หลัก กม. 10 จะเป็นสามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ให้เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง 1234 ระยะทาง 25 กิโลเมตร ผ่านบ้านอีก้อสามแยก ตรงหลัก กม. 9 ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 16 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถสองแถวสีเขียวสายแม่จัน – กิ่วสะไต – แม่สลอง

เวลาออกจากแม่สลอง เวลาออกจากแม่จัน
07.30 น. 07.30 น.
09.30 น. 09.00 น.
11.30 น. 11.00 น.
13.30 น. 13.00 น.
15.30 น.