เที่ยวดอย

1.พระบรมธาตุ เจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

 

 จุดชมวิวบนยอดพระบรมธาตุ เจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

จุดชมพระอาทิตย์ตกระหว่างทางขึ้นพระบรมธาตุ เจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี 

_________________________________________________________________

2.สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน

 

อีกหนึ่งจุดชมวิวสวยดอยแม่สลอง

_________________________________________________________

3.พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ 

____________________________________________________________

4.ไร่ชาวังพุดตาล